petek, 10.01.2014 ob 13:43 | Avtor:

Asimetrični izidi

kategorija gospodarstvo  komentarji komentarji (0)   galerija slik galerija slik (1)  
  
Vsa umetnost investiranja je v obvladovanju verjetnostne matematike

Naša pričakovanja povezana z dogajanjem na borzah v letošnjem letu ne morejo bistveno odstopati od pričakovanj, ki smo jih imeli v začetku preteklega leta. Predvsem zato, ker se fundamentalno ni spremenilo nič, razen močno povečanega špekulativnega apetita vlagateljev po tveganju. Premije za tveganje večine razvitih borz so se znižale na rekordno nizke ravni, kar pomeni, da velik delež vlagateljev ocenjuje, da so tveganja pri investiranju v finančne instrumente praktično odpravljena. Kot poglavitni razlog za tako razmišljanje se večinoma pojavlja vloga centralnih bank, ki naj bi s svojo ekspanzivno monetarno politiko uspešno odpravile recesijo in postavile prag pod katerega borze ne morejo več zdrsniti.

 

Mi seveda menimo, da se bo tako razmišljanje na koncu izkazalo za napačno. Finančne instrumente se pravilno vrednoti le na podlagi potenciala ustvarjanja dolgoročnega denarnega toka. Ko sedanja cena, ki so jo vlagatelji pripravljeni plačati bistveno preseže sposobnost generiranja denarnih tokov, govorimo o špekulativnem balonu. Če smo lani na bazi nekaterih splošno razširjenih kazalnikov vrednotenj pričakovali, da lahko dolgoročni vlagatelji dosežejo sicer mizeren, a vendarle cca 4% letni donos, moramo danes ugotoviti, da je ta pričakovani desetletni donos zaradi prehitre rasti tečajev zdrsnil celo pod 3% letno. To pa že pomeni veliko verjetnost oz. nevarnost precej ostrega padca tečajev v vmesnem obdobju. Elastika je namreč napeta skoraj do skrajnosti, nadaljnje napenjanje pomeni zgolj igranje na srečo in ne investiranje. Pomembno je, da tisti, ki so danes prisotni na borzah to razliko razumejo.

 

Ko beremo naslove v finančnih medijih v zadnjih dneh se ne moremo načuditi zbirki zanimivih izjav. Zdi se, da kar tekmujejo med seboj v tem, kdo bo prihajajoče leto označil za še bolj prespektivno od minulega. Gre za psihološki efekt sidranja pričakovanj, ko posamezniki pri svojih predvidevanjih upoštevajo samo nedavno dogajanje. Pri tem delajo pomembno napako, ker zamenjujejo neodvisno verjetnost in pogojno verjetnost. Najlažje vam prikažemo na primeru. Vsi najbrž poznate verjetnosti izračun, ko imamo v vrečki pet rdečih in pet belih kroglic. Verjetnost, da bomo v prvem poskusu izvlekli rdečo kroglico znaša 50%. Če rdeče kroglice pred drugim poskusom ne vrnemo v vrečko, se posamična verjetnost, da bomo ponovno izvlekli rdečo spremeni. Zmanjša se, ker je v vrečki sedaj manj rdečih kroglic, kot belih in sicer znaša 44%. In če izračunamo še pogojno verjetnost prvega in drugega dogodka hkrati torej, da v prvem poskusu izvlečemo rdečo, je ne vrnemo v vrečko in nato v drugem poskusu ponovno izvlečemo rdečo pa verjetnost še bolj drastično upade in sicer na vsega 22% (produkt verjetnosti). Govorimo torej o pogojni verjetnosti, ker je rezultat drugega poskusa odvisen od rezultata prvega.

 

Podobno kot je uspeh pri vlečenju kroglic pogojno odvisen od tega katero kroglico smo v predhodnem poskusu povlekli, je tudi uspeh na borzi odvisen od kombinacije dejavnikov vrednotenja v trenutku, ko vstopamo na trg. Če vstopamo na trg pri kazalniku P/E pod 15 imamo popolnoma druge obete kot, če vstopamo takrat, ko ta kazalnik presega 25. In zdi se, da tega dela današnji kupci delnic ne razumejo najbolje. Dolgoročni donos je odvisen od vrednotenj pri katerih vstopamo na trg, kar pomeni, da ni vsak trenutek avtomatično ugoden za vstop. Lahko bi torej rekli, da je relativno vrednotenje finančnih instrumentov pogoj na katerega morajo biti vlagatelji pozorni, ko se odločajo za vstop na kapitalske trge. Vstop ali igranje na borzi pri zgodovinsko visokih vrednotenjih kakršna so prisotna danes, implicira zgodovinsko nizke bodoče donose teh vlagateljev. Preprosto povedano to pomeni veliko verjetnost uresničitve manj ugodnih scenarijev od pričakovanih. Temu se v financah reče tveganje. Tveganje je zaradi visokih vrednotenj danes zelo visoko, premija za tveganje pa rekordno nizka, kar je izjemno slaba asimetrična kombinacija za investiranje. Vlagatelji enostavno niso (ne bodo) dovolj nagrajeni za tveganja, ki jih prevzemajo. Naša opažanja veljajo predvsem za ameriške borze, vendar so žal korelacije donosov med razvitimi borzami precej visoke, kar pomeni, da eventualna korekcija ameriških borz ne bi šla neopaženo mimo ostalih.

 

Predvsem pa nismo prepričani ali vlagatelji sploh razumejo s kolikšnimi tveganji se soočajo danes. Dejstvo, da se po nekaterih merah vrednotenja (ena bolj enostavnih je na primer Shiller P/E) razvite borze nahajajo znotraj intervala 7% najdražjih situacij v zgodovini, ne vliva pretiranega zaupanja. Če nekoliko poenostavimo tisti, ki danes kupujejo delnice, pričakujejo, da bodo le-te še rasle, čeprav se je v preteklosti to v podobnih razmerah zgodilo le v sedmih primerih od stotih (med najbolj razvpitimi obdobji s podobnimi karakteristikami vrednotenj so recimo tudi leta 1929, 2000 in 2007). Se vlagatelji torej sploh zavedajo kako majhne so njihove možnosti danes? Če se vrnemo, k našim poskusom s kroglicami: zamislite si vrečko v kateri je 93 belih in 7 rdečih kroglic. Si upate izvleči rdečo?

 

Peter Mizerit

Peter Mizerit, član uprave, PFCI

Razkritja: To poročilo nima narave "priporočila" iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja:http://j.mp/kcmscHVir: Podpalmo.si

Povej naprej:
komentarje poganja Disqus


Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico