petek, 07.03.2014 ob 13:32 | Avtor:

Igra solz

kategorija gospodarstvo  komentarji komentarji (0)   galerija slik galerija slik (1)  
  

Večina zadnjih podatkov ponovno kaže na ohlajanje rasti velikih gospodarstev.

Po kratki paniki v začetku tedna zaradi eskalacije napetosti na ukrajinsko-ruski meji so se borzni trgi že naslednji dan umirili in nadoknadili izgubljeno. Ameriški borzni indeks S&P 500 je sredi tedna dosegel celo nov rekord. Zanimivo v tem kontekstu je predvsem, značilno povečanje volatilnosti znotraj vse krajših časovnih intervalov. Če je še lani tipična borzna korekcija trajala vsaj dva do tri tedne, se je proti koncu leta že skrajšala na nekaj dni, danes pa celo na en sam dan. Pospešene oscilacije so značilnost log-periodične funkcije in običajno nakazujejo bližajočo se spremembo režima oz. trenda.

 Vlagatelji na razvitih trgih so torej zelo hitro ponovno zavzeli po našem mnenju precenjene in preoptimistične pozicije, še posebej v luči ohlajanja proizvodnih indeksov v ZDA in na Kitajskem. Ker so delnice v osnovi terjatev do zelo dolgoročnega denarnega toka (dividende) je po našem prepričanju zmotno ocenjevati vrednost delnic samo na podlagi dobička zadnjega leta ali še huje na podlagi pričakovanega dobička prihodnjega leta. Ta namreč še ničesar ne pove o dejanskih dobičkih v naslednjem srednjeročnem obdobju. Še posebej nevarno je to početi v obdobju izjemno sproščene monetarne politike in obsežnih proračunskih deficitov, oba procesa sta namreč močno ugodna za trenutne korporativne profitne marže, a se bosta prej ali slej morala obrniti v nasprotno smer. Takrat bodo preoptimistične kalkulacije dobičkov povzročile hude glavobole.

 Večji del borzne rasti na razvitih trgih v zadnjih dveh letih temelji na ekspanziji kazalnika P/E t.j. razmerja med tečajem delnice in dobičkom na delnico. Rast tečajeve delnic torej prehiteva rast dobičkov in to kljub rekordno nizkim stroškom financiranja podjetij ter obsežnim nakupom lastnih delnic s katerim podjetja zmanjšujejo število delnic in na ta način popravljajo dobiček na delnico. Naravna rast prihodkov je namreč prenizka, da bi podpirala zadovoljivo rast dobičkov.

 Vlagatelji morajo razumeti dejstvo, da je njihov bodoči donos odvisen od razmer v trenutku vstopa na trg. Kdor vstopa na trg v precenjenem območju, bo v naslednjem srednjeročnem obdobju z veliko verjetnostjo dosegal podpovprečne donose, morda celo negativne. Tak vlagatelj lahko šele na zelo dolgi rok, več deset let, pričakuje povratek k povprečnim donosom. Ravno obratno velja za vlagatelja, ki na trg vstopi pri podpovprečnih vrednotenjih zaradi katerih lahko zaradi efekta dolgoročne normalizacije dosega nadpovprečne donose. Vsa borzna umetnost je torej v tem, da pravilno prepoznamo trenutno situacijo na trgih. A ker smo ljudje socialna bitja in zelo težko pustimo čustva pred vrati, je to tudi najtežji del investiranja. Hecno, ampak dejansko smo sami sebi največji sovražnik, vsaj glede sposobnosti racionalne presoje finančnih zadev.

 

Pri naših opažanjih situacije na trgih se ne poslužujemo in ne stavimo zgolj na fundamentalno vrednotenje delnic, čeprav ta predstavlja večino uspešnosti dolgoročnega vlagatelja. Za zaznavo dnevnega sentimenta trga so zelo pomembni tudi drugi faktorji med katerimi se nam zdita posebej zanimiva razmerje med medvedje in bikovsko naravnanimi vlagatelji ter obseg dolga s katerim se vlagatelji igrajo na borzi (margin debt). Delež medvedje naravnanih vlagateljev (pesimistov) je doseglo najnižjo raven v zgodovini meritev Investor Intelligence Survey. Zgolj 15% vlagateljev še verjame v možen padec borznih trgov. Prav tu imate torej možnost v vsej svoji lepoti občudovati efekt religije okoli poceni in neomejenega posredovanja centralnih bank. Hkrati je obseg lombardnih posojil s katerimi se vlagatelji igrajo na newyorški borzi (to so posojila zavarovana z vrednostnimi papirji, ki jih imajo vlagatelji v svojih portfeljih) presegel prejšnji vrh iz leta 2007 in znaša v tem trenutku preko 450 milijard USD. Omenjena faktorja sama po sebi ne pomenita obrata borznega trenda, sta pa izjemno pomembna za dogajanje, v trenutku, ko do obrata trenda na borzi pride. Rekordno visok obseg lombardnih posojil in nizka stopnja borznih pesimistov namreč močno vplivata na potencialno globino padca. Previdnost torej ne bo odveč, saj so se večji finančni trgi postavili v tako nestabilno pozicijo, da lahko majhno zrnce peska, ki pade na nepravo mesto povzroči ogromno škode. No, v resnici je škoda že povzročena, čakamo samo še na tisto usodno zrnce peska.

 

Peter Mizerit

Peter Mizerit, član uprave, PFCI

Razkritja: To poročilo nima narave "priporočila" iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja:http://j.mp/kcmscHVir: Podpalmo.si

Povej naprej:
komentarje poganja Disqus


Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico