petek, 12.07.2013 ob 14:22 | Avtor:

Igre z baloni

kategorija gospodarstvo  komentarji komentarji (0)   galerija slik galerija slik (1)  
  
Tokratno poročilo smo precej matematično začinili, je pa zato toliko bolj zanimivo.

Petnajstega aprila 2011 smo v takratnem tedenskem komentarju zapisali, da nekatere od bolj špekulativnih naložb, med njimi zlato, srebro in »hitrorastoči trgi« kažejo očitne znake log-periodičnega pospeševanja, značilnega pri doseganju kritičnega momenta obrata trenda. Kar se tiče »hitrorastočih trgov« je bilo naše opozorilo zadetek v polno. Kitajska in Brazilija, kot največji predstavnici tega borznega segmenta, sta namreč nato ravno sredi aprila 2011 dosegli lokalni vrh in od takrat že dobri dve leti zgolj drsita navzdol ter se danes nahajata že preko 30% nižje. Vlagatelji v perspektivne »emerging markets« s katerimi nas v zadnjih petih letih neumorno bombardira finančna industrija torej nimajo ravno pretiranega razloga za zadovoljstvo. Skoraj identična zgodba je s srebrom, ki je vrh ravno tako doseglo par dni po našem takratnem opozorilu in sicer konec aprila 2011 pri ceni skoraj 50 USD za unčo. Danes je cena unče srebra 20 USD. Zlato je vleklo navzgor še kak mesec dlje, doseglo vrh avgusta 2011 pri vrednosti 1900 USD za unčo, od takrat pa je ena sama pot navzdol do danes, ko je izgubilo že cca 35% vrednosti.

Kaj pravzaprav je log-periodično pospeševanje. Gre za super-eksponentno rast cen s sinusoidnimi oscilacijami, ki beži proti singularnosti. Singularnost je matematična lastnost, ko objekt ni več določljiv, oziroma odvedljiv. Ne si preveč razbijat glave s tem, kaj naj bi to pomenilo, preprosto povedano bi lahko to označili kot točko preloma oz. točko spremembe trenda (po domače: game-over). Še najlažje si boste vse skupaj predstavljali na priloženi sliki. S črno (grobo) linijo lahko vidite označeno gibanje borznega indeksa, rdeča (gladka) linija pa kaže značilno naraščajočo valovito log-periodično funkcijo, ki v zaključni fazi pospešuje navpično navzgor. Ker neskončno eksponentno naraščanje neizbežno trči ob linearne omejitve okolja v katerem živimo, je logična posledica singularnosti sprememba režima ali drugače povedano, sprememba smeri trenda.

Vodilni raziskovalec s področja napovedovanja gibanj kaotičnih modelov ekonomskih kategorij, Didier Sornette, je objavil celo enačbo s katero je moč približno določiti interval v katerem naj bi prišlo do spremembe trenda. Po njegovem mnenju je torej možno na podlagi preteklih gibanj in log-periodičnih zakonitosti približno (seveda ne do dneva natančno) določiti pok finančnega balona. Enačbe vam na tem mestu ne bomo razlagali, ker je tudi za naš okus bistveno prezapletena, dejstvo pa je, da se podobni izračuni že uporabljajo na različnih področjih življenja. Sornette sam jih je uporabil pri napovedovanju vzdržljivosti pritiska v rezervoarjih francoskih raket Ariane. Lažje razumljiv in bolj preprost primer bi morda bil pogostost in jakost popadkov pri porodu, ki prav tako sledi značilnemu log-periodičnemu pospeševanju s pomočjo katerih lahko zdravnik načrtuje in izpelje porod. Svet okoli nas je torej poln dogajanja z značilnim super-eksponentnim pospeševanjem, ki v nekem trenutku doseže kritično točko, ta pa pomeni spremembo.

Razumeti morate, da je borza v bistvu skupek vlagateljev z različnim obnašanjem. Človekove osebnostne značilnosti, od katerih je čredno obnašanje oz. oponašanje ena najmočnejših, torej same privedejo do eksponentnega pospeševanja finančnega sistema. Vzpostavi se t.i. pozitivna povratna zanka, kjer prvi dobički vzpodbujajo optimizem, ta ustvarja rast cen, ki nato ponovno generira nove dobičke, ti spet povečujejo optimizem, cene rastejo, dobički rastejo, optimizem raste itd… Vse se dogaja vedno hitreje in v krajših, bolj poudarjenih intervalih. Bančni sistem kakršnega poznamo danes s kreditno aktivnostjo vse to dogajanje še dodatno ojača in pospeši. Na ta način pridemo z valovanjem borz do končne faze evforije, ki se nato nekje nenadoma prekine. Razlog za prekinitev optimizma sploh ni pomemben, ker je zgolj sprožilec za dinamit, ki se je pred tem nabiral dlje časa.

Stabilnost generira nestabilnost, se je nekoč izrazil Hyman Minsky. Bolj kot je sistem navidezno stabilen in trden, bolj z nadaljnjo rastjo narašča njegova notranja krhkost. Sistem se torej zaradi lastnosti posameznikov sčasoma sam postavi v nestabilno pozicijo in tega ne moremo preprečiti. Če bi večina vlagateljev prepoznala, da nastaja balon, ta že po definiciji ne bi mogel nastati. Edino vprašanje ostane, kdaj bo sistem dosegel kritično točko. Zato je finančne balone sproti zelo težko prepoznati. Tudi tokrat je tako, zato le še opozorilo: na sliki, ki smo jo omenjali zgoraj je s črno barvo označeno gibanje ameriškega borznega indeksa S&P500 od poletja 2010 do danes.

Peter Mizerit

Peter Mizerit, član uprave, PFCI

Razkritja: To poročilo nima narave "priporočila" iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja:http://j.mp/kcmscHVir: Podpalmo.si

Povej naprej:
komentarje poganja Disqus


Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico