petek, 09.05.2014 ob 13:17 | Avtor:

Izzivanje sreče

kategorija gospodarstvo  komentarji komentarji (0)   galerija slik galerija slik (0)  
  
Smo na finančnih trgih bližje povprečnim vrednostim ali ekstremom?

Pred tremi tedni smo na primeru razmerja med tržno kapitalizacijo delnic in BDP (popularno imenovan Buffettov kazalnik) v ZDA dokazovali, da je tamkajšnji borzni trg precenjen, glede na dolgoročne vrednosti tega kazalnika. Ugotovitev je bila, da bi bila za povratek k povprečju potrebna precejšnja korekcija, seveda porazdeljena na obdobje trajanja regresije k povprečju. Vendar obstajajo statistična orodja s katerimi lahko bolj natančno ocenimo jakost odstopanj od dolgoročne sredine. Poglejmo si zadevo malce bolj podrobno v nadaljevanju.

Razmerje med tržno kapitalizacijo in BDP na opazovanem vzorcu po četrtletjih od leta 1946 do 2013 sicer ni optimalno normalno porazdeljeno, vendar hiter pregled razmerij med sredinsko vrednostjo, mediano ter merama ukrivljenosti in sploščenosti daje vedeti, da odstopanje od idealne normalne porazdelitve ostaja v rangu zmernosti. Standardni odklon je tisti kazalec, ki se v teh primerih najpogosteje uporablja za merjenje razpršenosti opazovanih vrednosti okoli statistične sredine. Označujemo ga z grško črko sigma, kot ga pogosto tudi imenujemo. Večji standardni odklon pomeni večjo oddaljenost od sredine, manjši standardni odklon pa manjšo. Pri normalno porazdeljenih vrednostih je znotraj enega standardnega odklona od sredine porazdeljenih 68,2% vseh vrednosti, od tega 34,1% v v levo in 34,1% v desno od sredine (ali pa navzgor in navzdol, če hočete). Znotraj dveh standardnih odklonov bo že 95,5% vseh vrednosti, znotraj treh standardnih odklonov pa kar 99,7%. Pojavi izven treh standardnih odklonov v eno smer (oziroma šest standardnih odklonov, če upoštevamo obe smeri od sredine) so torej v teoriji izjemna redkost, zato so toliko bolj presenetljivi (oz. uničujoči), ko do njih dejansko pride. 

S standardnim odklonom želimo sedaj preveriti tudi razmerje med tržno kapitalizacijo in BDP v ZDA. Ugotoviti želimo, kje se trenutno nahaja trg glede na zgodovinsko sredino v zadnjih skoraj sedemdesetih letih. Ugotovitve lahko vidite na priloženem grafu (podatki iz baze Federal Reserve Bank of St.Louis). Z rdečim krogom na desni smo označili današnjo situacijo, vodoravni rdeči liniji pa kažeta mejo dveh standardnih odklonov navzgor in navzdol od sredine (ta je prikazana z vodoravno zeleno črto). Kot lahko vidite, se trenutno razmerje med tržno kapitalizacijo delnic in BDP že nahaja nad mejo dveh standardnih odklonov. Zunaj meja dveh standardnih odklonov se nahaja le še slabih 5% pojavov, od tega polovica odstopanj navzgor, polovica pa navzdol. Zanimivo, kako se to sklada z našim drugim priljubljenim kazalnikom Shiller P/E, kjer smo vam tudi že pokazali, da se trenutna vrednost nahaja na intervalu 5% najdražjih v zgodovini izračunavanja tega kazalnika. Skupna ugotovitev je, da današnja borzna vrednotenja v ZDA niso blizu povprečja, temveč precej bližje zgodovinsko ekstremno visokim vrednostim.

Zakaj vztrajamo na teh prikazih? Ker želimo le razbiti mit, ki se skuša graditi, da so delnice danes poceni in dolgoročno dobra priložnost za nakup. To enostavno ni res, če se za analizo uporabljajo ustrezni kazalniki. Dvakratnik standardnega odklona je namreč tako daleč od povprečja, da izven tega intervala obstaja manj kot 5% vseh opazovanih vrednosti. To seveda ne pomeni, kot smo že večkrat poudarili, da se bo prilagoditev zgodila jutri, temveč, da si dolgoročni vlagatelji od današnje situacije ne smejo obetati ugodnih donosov. Strinjamo pa se, da so delnice lahko navidezno poceni na bazi zgolj lanskega dobička. In če predpostavljate, da bodo trenutno rekordno nizke obrestne mere in rekordno visoke profitne marže in rekordno visoki državni deficiti in rekordno visoki obseg dolgov vzdržali rekordno dolgo potem ja, delnice so poceni. Mi sicer menimo, da se bodo te predpostavke izkazale za rekordno napačne, kot so se že večkrat v zgodovini. 

Za konec še stavek: »Each investor's return depends on what other investors will pay for today's assets at some point in the uncertain future« (iz knjige: Against the Gods, The remarkable story of risk). Preberite si ga stokrat če je potreba, da boste razumeli o čem govori. Vaš bodoči donos je odvisen izključno od tega koliko bodo ostali vlagatelji pripravljeni plačati za vaše premoženje v neznani bodočnosti. Stvar je po kmečko zelo preprosta, problem pa je v tem, da če ste že vi danes pripravljeni plačati dva-kratnik standardnega odklona to pomeni, da v bodoče potrebujete nekoga, ki bo za to vaše premoženje plačal denimo tri-kratnik standardnega odklona ali še več. Matematično gledano imate manj kot 2,5% verjetnosti, da ga najdete zato srečno!

 

Peter Mizerit

Peter Mizerit, član uprave, PFCI

Razkritja: To poročilo nima narave "priporočila" iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja:http://j.mp/kcmscHVir: Podpalmo.si

Povej naprej:
komentarje poganja Disqus


Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico