petek, 21.06.2013 ob 15:10 | Avtor:

Najboljši sosed odhaja k sosedom

kategorija gospodarstvo  komentarji komentarji (0)   galerija slik galerija slik (1)  
  
Po dolgem času se Sloveniji obeta odmevna prodaja pomembnega domačega podjetja.

Konzorcij prodajalcev deležev v Mercatorju, ki je sestavljen iz Pivovarne Laško, Pivovarne Union, NLB, Nove KBM, Gorenjske banke, Radenske, Prvi faktor, Banke Koper, Banke Celje, Hypo Alpe Adria Bank in družbe NFD Holding je sporočil, da so dosegli dogovor o prodaji skupnega 53% deleža v Mercatorju in sicer hrvaški družbi Agrokor. Dogovorjena cena za delnico znaša 120 EUR. Ker skupni delež presega prevzemni prag lahko pričakujemo tudi prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic. Pred tem pa mora biti izpolnjenih še nekaj pogojev, predvsem pridobitev soglasja s strani organov za nadzor konkurence na vseh trgih na katerih sta prisotna Mercator in Agrokor. Nekaj neznank je še okoli refinanciranja Mercatorjevih dolgov s strani bank upnic, kljub temu pa omenjeni dogovor o prodaji precej dviguje verjetnost, da bo tokrat posel dejansko speljan do konca. Določeno tveganje predstavlja še časovni okvir, čeprav je iz ust udeležencev moč slišati, da nameravajo celotno transakcijo zaključiti v roku devetih do dvanajstih mesecev.

Ti podatki bi lahko nekoliko bolj špekulativno naravnanim vlagateljem predstavljali osnovo za izvajanje tržne arbitraže. Na borzi se namreč cena delnice Mercatorja giba okoli 103 EUR in če špekuliramo, da bo ponudba za prevzem tudi za preostale delničarje po 120 EUR za delnico nam razlika predstavlja cca 16% donos. Vse to zgolj pod pogojem, da se strinjamo z zgoraj naštetimi predpostavkami, ki pa seveda niso zajamčene. Ta arbitraža torej vsebuje določena tveganja, da se posel ne zaključi tako kot je predvideno, zato je tudi donos tako visok. Vlagatelji, ki se bi za to odločili morajo ta tveganja zavestno sprejeti in podrobno spremljati nadaljni razvoj dogodkov na to temo.

Seveda je pol Slovenije na nogah zaradi prodaje Mercatorja. In to celo hrvaškemu kupcu. Nekaterim poslancem se kar srce trga od žalosti, ker moramo prodajati. Da so prav oni že dvajset let odgovorni za soustvarjanje politike, ki je Slovenijo in njeno gospodarstvo pripeljala v položaj, ko smo odvisni od dolgov in prisiljeni prodajat seveda radi pozabijo. O odgovornosti nihče noče niti slišati. Zavedati se morate, da se njim v resnici srce trga samo zato, ker s prodajo naših državnih podjetij izgubljajo trg za lastne »svetovalne in druge pomožne storitve«, ki jih izvajajo njihova podjetja in podjetja njihovih sorodnikov, prijateljev in političnih podpornikov. In že zaradi tega razloga moramo biti ostali državljani, ki nimamo dostopa do takih prijateljskih poslov navdušeni nad tem, da se ta podjetja umaknejo izpod državnega nadzora. Čim prej tem bolje.

Kaj se bo dogajalo z Mercatorjem v prihodnje je čista neznanka. Kupec ima seveda interes, da svojo naložbo oplemeniti zato gre pričakovati, da se bo trudil, da bo Mercator dobro posloval in vračal vložena sredstva. Lahko se zgodi tudi, da se zgodba ne bo izšla. Vse je možno, konkurenca v trgovini je močna, makroekonomski položaj držav na Balkanu pa se slabša. A potrošnikov to ne sme skrbeti. Trgovin je več kot dovolj za ustrezno ponudbo. Dobavitelji, ki imajo stroškovno učinkovito proizvodnjo bodo prav tako našli svoj prostor pod soncem pri tem ali pa pri kakem drugem trgovcu. Da se bo število zaposlenih v Mercatorju moralo zmanjšati je najbrž dejstvo, a to bi se moralo zgoditi tudi če družbe ne bi prodali. Bi pač morali odpuščati slovenski lastniki, če bi želeli rešiti podjetje in svoj lastniški delež v njem.

Mercator je zgodba v dveh delih. Na eni strani imamo izčrpane lastnike, ki so prisiljeni v dezinvestiranje svojega premoženja zaradi doseganja kapitalske ustreznosti (beri: reševanja lastne kože). Na drugi strani pa je tudi Mercator kot družba sama v precejšnjih poslovnih težavah. Te so bolj dolgoročne narave in so predvsem rezultat nepravilne ocene razmer na trgu. Mercator je enostavno zaspal na svojih lovorikah in se ni pravočasno zavedel sprememb, ki so prihajale v Slovenijo. Nepripravljenost na hudo finančno krizo, ki je spremenila navade potrošnikov in hiter prodor tujih, predvsem diskontnih trgovskih verig, so ga ujele v zanko. Zapuščajo ga celo domači kupci, ki očitno več kot toliko spet niso pripravljeni plačevati za nacionalni interes, če jim le ponudiš cenejšo alternativo. In konkurenca jo je ponudila. Mastodontski trgovski centri zgrajeni v letih debelih krav, nakupi trgovskih družb na Balkanu, ki še danes ne dosegajo ustreznega donosa ter nestabilno, politično dirigirano lastništvo, so Mercator zadolžili in izčrpali. Tako kot tekača šprinterja, ki se ni pravilno ogrel, sredi tekme zapečejo (»zabetonirajo«) noge, tako največji slovenski trgovec v sedanji konfiguraciji ne zdrži več tekme z vse bolj vitalno konkurenco. Podjetje je brez resnih sprememb in tržnega repozicioniranja na slabi poti. Če teh sprememb ne zmorejo domači lastniki, naj se jih loti kdo drug. Želimo si, da bi jim to uspevalo bolje, kot je »našim«.

Peter Mizerit

Peter Mizerit, član uprave, PFCI

Razkritja: To poročilo nima narave "priporočila" iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja:http://j.mp/kcmscHVir: Podpalmo.si

Povej naprej:
komentarje poganja Disqus


Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico