petek, 11.07.2014 ob 13:32 | Avtor:

Predvolilna volatilnost

kategorija gospodarstvo  komentarji komentarji (0)   galerija slik galerija slik (1)  
  

Na Ljubljansko borzo pričakovano vpliva predvsem politična negotovost pred volilnim koncem tedna. 

Gonilo dogajanja na domači borzi v tem tednu je bila vsekakor vladna odločitev o prenosu odločanja o prodaji državnega premoženja na čas po volitvah. Mi to razumemo tako, da se postopki privatizacije ne ustavljajo, le končna odločitev o prodaji posameznih podjetij naj bi bila s tem prepuščena novi vladi, kakršnakoli že bo. Če se bo nova vladna koalicija nato dejansko odločila zaustaviti postopke prodaje, bo pač to njena odločitev in odgovornost. Na borznem trgu, ki je v zadnjih letih že večkrat šel skozi podobne politične preobrate v odnosu do privatizacije se je seveda to odrazilo negativno. Še najbolj jo je skupila delnica Telekoma Slovenije, saj je zdrsnila do tečaja 130 EUR, oz. 10% nižje kot pred tednom dni.

 

Bistveno bolje se drži Aerodrom Ljubljana, kjer naj bi državni holding že prejel prve zavezujoče ponudbe za odkup s strani zainteresiranih vlagateljev. Po nekaterih zapisih v časopisih Finance in Delo naj bi ponudbe dosegle celo ceno 50 EUR za delnico a poudarjamo, da gre za neuradne špekulacije brez kakršnekoli gotovosti, pogajanja o pogojih prodaje pa niso zaključena, kar pomeni, da so zadeve še v fazi sprememb. Slovenski državni holding je prejem zavezujočih ponudb potrdil ni pa komentiral njihove vsebine. Ker so se v javnosti hkrati pojavile različne številke glede domnevne vrednosti celotne kupnine (od 96 pa vse do 200 milijonov EUR) sumimo, da nekateri mediji ne vedo niti tega, da ima Aerodrom redne in prednostne delnice in morda zaradi tega prihaja do določene zmede pri preračunavanju. Bodite torej zelo previdni, če špekulirate na borzi na podlagi dnevnih objav v različnih medijih, saj je povsem možno, da so nekateri objavljeni podatki preprosto napačni. Kakorkoli že, z verodostojnostjo naj se ukvarjajo tisti, ki te informacije razširjajo mi vas želimo le opozoriti, da ne nasedajte na prvo žogo in skušajte podatke čim bolj preverjati. Kratka slovenska borzna zgodovina je namreč polna »neuradnih informacij iz dobro obveščenih virov«, ki so se nato izkazale za popolni flop.

 

Naslednja pomembna informacija za slovenske vlagatelje je objava namere o prevzemu družbe Mercator. Kot veste so pogajanja o prodaji družbe s strani nekaterih bank in večjih lastnikov dosegle epilog v konec junija, kupec, hrvaški trgovec Agrokor, je nato 2. julija objavil, da namerava prevzeti tudi preostale delnice v lasti malih delničarjev in ostalih lastnikov po enaki ceni 86 EUR za delnico. Zaenkrat gre zgolj za objavo namere o prevzemu, tej pa mora najkasneje v roku 30 dni slediti še uradna objava prevzemne ponudbe in prospekta zanjo. Če do tega ne bi prišlo, bi Agrokor izgubil glasovalne pravice za delež, ki ga je odkupil od konzorcija prodajalcev.

 

Med delnicami, ki so najbolj zdrsnile so se ta teden znašle tudi Krkine. Deloma je to posledica prehoda datuma za pravico do prejema dividende, deloma pa tudi zaradi objave prodajnih podatkov za prvo polovico leta. Ti kažejo na močno umirjanje trenda rasti prodaje, saj se je ta povečala zgolj za 0,4% glede na prvo polletje predhodnega leta. Za primerjavo: v prvi polovici lanskega leta je Krka beležila 6% rast prodaje. Najbrž je ta upočasnitev rasti neprijetno presenetila analitike in nekatere vlagatelje, ki se sprašujejo ali bo družba lahko brez organske rasti obdržala visoko dobičkonosnost zadnjih let. Krka je medtem s strani evropske komisije prejela tudi kazen v višini 10 milijonov EUR zaradi domnevnega kršenja načel proste konkurence. Ker je družba pred tem že oblikovala rezervacije za ta namen, ki celo presegajo ta znesek, kazen ne bi smela dodatno negativno vplivati na poslovni izid konec leta. Sprostitev presežka rezervacij lahko načrtovani dobiček celo malenkost poveča vendar se bo uprava o tem najbrž odločala bolj proti koncu leta.

 

Kar zadeva mednarodne trge bi ta teden opozorili le na poročilo BIS (Bank for International Settlements), ki je, vsaj kar se poročil uradnih mednarodnih finančnih institucij tiče, presenetljivo realno. BIS je po funkciji v bistvu neke vrste centralna banka za centralne banke. Od nje bi torej pričakovali podporo monetarnim ukrepom trenutnih vodstev največjih centralnih bank sveta. A BIS na presenečenje mnogih prst usmerja prav vanje: opozarja na neupravičeno evforijo na kapitalskih trgih, prenizko priznavanje tveganj na kreditnih trgih, previsok obseg dolgov in premalo volje za implementacijo resnih strukturnih reform za zmanjševanje odvisnosti od zadolževanja. Največja kritika je usmerjena prav v ukrepe centralnih bank, ki uspavajo politiko in odgovorne za spremembe ter hkrati povečujejo nagnjenost udeležencev k špekulativnemu prevzemanju previsokih tveganj.  Na ta način, po mnenju BIS, sejejo seme bodoče, še težje finančne krize od tiste iz katere želimo izplavati. Najbrž dovolj razumete angleško, zato vam bomo za konec izpisali stavek iz poročila , ki po našem mnenju odlično povzema trenutno situacijo: »Overall, it is hard to avoid the sense of a puzzling disconnect between the markets buoyancy and underlying economic developments globally.« 


Peter Mizerit

Peter Mizerit, član uprave, PFCI

Razkritja: To poročilo nima narave "priporočila" iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja:http://j.mp/kcmscHVir: Podpalmo.si

Povej naprej:
komentarje poganja Disqus


Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico