petek, 10.04.2015 ob 12:00 | Avtor:

Med pričakovanji in realnostjo

kategorija gospodarstvo  komentarji komentarji (0)   galerija slik galerija slik (1)  
  

Podjetja čez lužo začenjajo čutiti ciklično utrujenost. 

Sodeč po dogajanju na borzah bi človek dobil občutek, da v svetovnem gospodarstvu cvetijo rože. In za določen del to velja. Predvsem tisti, katerega glavni strošek poslovanja predstavlja obrestna mera. Finančni segment torej. Tukaj se dosegajo rekordi in odpirajo šampanjci. Kaj pa drugod?

Na priloženem grafu vam predstavljamo stopnjo rasti dobičkov podjetij v ZDA v zadnjih šestdesetih letih (povprečje zadnjih štirih kvartalov – vir: Federal Reserve Bank of St.Louis). Kot lahko vidite je zadeva precej ciklična pri čemer vas opozarjamo, da graf ne predstavlja absolutne višine dobičkov, temveč stopnjo rasti le-teh (skala je na levi strani). Z navpičnimi rdečimi črtami so označeni začetki recesij v ZDA.

Iz slike je lepo razvidno, da obdobja recesije sovpadajo z upadom rasti korporativnih dobičkov. Posebnega znanja za to razumeti najbrž ni potreba imeti. In če pogledamo skrajno desni del grafa označen z rdečo puščico, lahko vidimo, kaj se s korporativnimi dobički ameriških podjetij dogaja danes. Rast se znova približuje ničli, oziroma drugače povedano stagnaciji. Samo po sebi to ni nič posebej dramatičnega, običajen ciklični pojav, ki se pojavlja že stoletja in predstavlja delovanje zdravih tržnih sil. Nevaren je predvsem drugi del enačbe in sicer tečaji delnic na borzah. Ti so trenutno na takih ravneh, ki zahtevajo preko 10% rast dobičkov v naslednjem desetletju. Kot lahko vidite iz grafa je to iz zgodovinskih izkušenj praktično nemogoč dogodek. Zaključimo lahko torej, da je večina rasti tečajev delnic v zadnjih dveh letih izključno posledica upadanja deleža premije za tveganje v ceni delnice in ne rasti deleža dobičkov podjetij. Vlagatelji za prevzemanje tveganja niso več ustrezno nagrajeni, a se tega zaenkrat še ne zavedajo.

Pričakujemo lahko torej, da bodo v prvem letošnjem kvartalu dobički podjetij v ZDA pred precejšnjo preizkušnjo. Močan dolar ter usihajoč efekt znižanja obrestnih mer počasi najedata maržo podjetij. Celo pričakovanja borznih analitikov so prvič po letu 2008 negativna, kar drugače povedano pomeni, da pričakujejo rahel padec korporativnih dobičkov v prvem četrtletju. Se sprašujete kako je možno, da se pričakuje padec dobičkov ob hkrati naraščajočih tečajih delnic? Dobrodošli na Wall Street spoštovani bralci, kjer denar nikoli ne spi.

Dejstvo je, da je ekspanzivna monetarna politika takoj po začetku velike finančne krize leta 2008 precej pomagala dobičkonosnosti podjetij. Delež korporativnih dobičkov v BDP je dosegel zgodovinsko visoke ravni, delež plač zaposlenih pa na drugi strani posledično zgodovinsko nizke ravni. Podjetja srfajo na valu nizkih stroškov dela zaradi visoke brezposelnosti, nizkih stroškov financiranja zaradi rekordno nizkih obrestih mer ter rekordno visokega proračunskega deficita, ki vzdržuje potrošnjo v sicer kriznih časih. Pozitivni del tega cikla (pozitivni za dobičke podjetij seveda) se počasi zaključuje in borze po našem mnenju tega ne vključujejo ustrezno v cene delnic.

Edina predpostavka pri kateri sedanji tečaji delnic dolgoročno vzdržijo presojo (P/E nad 25) je namreč trajna rast korporativnih dobičkov po stopnji nad 10% letno. Že hiter pogled na graf nam razkriva, da so bile take stopnje rasti v preteklosti prej izjema kot pravilo in še to le za izjemno kratka obdobja (običajno največ en kvartal). Rast dobička je kategorija, ki lepo izkazuje statistično značilnost imenovano obrat k sredini (mean reversion). Po naših ocenah so torej borzna pričakovanja bistveno preveč evforična. In nismo edini. Direktor ene največjih nemških bank LBBW (preko 11.000 zaposlenih) je prejšnji teden na vprašanje kako ocenjuje trenutno situacijo na finančnih trgih preprosto odgovoril z besedami: »Die Mutter aller Blasen«. Uporabite Google Translate, pa lep vikend.


Peter Mizerit

Peter Mizerit, Primorski skladi d.d., Vodja službe za upravljanje s tveganji

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.d. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.d. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.Vir: Podpalmo.si

Povej naprej:
komentarje poganja Disqus


Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico